Velkommen til Ganløse og Omegns Jagtforening.

Vi er en forening med fokus på uddannelse og træning af jægere samt hyggeligt samvær. Tirsdag aften i sommerhalvåret tilbyder vi medlemmerne lerdue- og bueskydning. Derudover har vi en række aktiviteter såsom undervisning til både almindeligt jagttegn og buejagttegn, hundetræning samt sociale arrangementer.

Du er altid velkommen hos os og hvis du ønsker at blive medlem skal du melde dig ind via Jægerforbundets hjemmeside: http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab/bliv-medlem/

Vælg Ganløse og Omegns Jagtforening i felttet “Forening”

 

Seneste nyt

Skydebanen
|

I bestræbelserne på forsat at have en skydebane i Ganløse Jagtforenings regi igangsatte den gamle bestyrelse et arbejde med at optimere skydebanen, så vi kan opfylde de stadig stigende miljøkrav til skydebaner, dette... Læs mere

75 års Jubilæum
|

Foreningen fejrer i år sit 75 års jubilæum lørdag d. 19 oktober i Slagslunde Forsamlingshus, sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Der vil komme en tilmelding senere her på hjemmesiden. Læs mere

Sct. Hans Aften
|

Søndag d. 23 juni afholder vi traditionen tro Sankt Hansaften i Jagtforeningen. Alle er velkomne. Grillen tænde ca. kl 18:00 så du kan grille din medbragte mad. Du skal også selv medbringe drikkevarer.... Læs mere

Resultatet fra dagens skydning på Hanebjerg.
|

Traditionen tro havde foreningen inviteret medlemmerne på Hanebjerg til indskydning af rifler før bukkejagten og den interne præmieskydning. 10 forventnisfulde medlemmer mødt op og fik overstået indskrivningen og indskydningen forholdsvis hurtigt. Derefter gik... Læs mere

75 års Jubilæum
|

I forbindelse med Jagtforeningens 75 års Jubilæum til oktober søger bestyrelsen kvalificerede medlemmer der kan og vil stå for arrangementet. Henvendelse til formanden. Læs mere

Ændring af jagttider og reguleringer
|

Der er sket nogle ændringer af jagttiderne for grågæs, sølvmåger og husmår Følg linket: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/nye-jagttider-paa-graagaes-soelvmaager-og-husmaar/ Læs mere