Afslutning på sæsonen 2019

Så er der afholdt Lukkeskydning dvs. at skydebanen er lukket frem til april 20.

Traditionen tro blev der afholdt Lukkeskydning alle mod alle med handicap.

Derud over forsøgte vi også at afholde skydning på Jægertrappen; men det var vist ikke alle der så opslaget.

Bestyrelsen vil gerne takke alle for deltagelse i skydningen på banen i år. Vi håber at I har året trænet så iI er klar til den kommende jagtsæson.

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet i løbet af sæsonen – uden jer var det ikke lykkedes.

Resultatet af lukke skydningen er som følger:

Jægertrap

Kim Bowman 22

Kim Høj 19

Finn Hansen 18

Handicap skydning:

Emil Wichmand  41/45

Tina Jensen  39/41

Jens Bitch Larsen  38/40

Svend Burchardt  38/41

Søren Jeppesen  38/41

Tak for en god sæson