Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling mandag d. 09-11-2020 kl. 19.30 i klubhuset på Mosevej. Dagsorden jfr. Vedtægterne. Husk at forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før Generalforsamlingen

Jagttegn vinteren 2020

GOJF starter et nyt Jagttegnshold op igen i år  – vi starter den 23 november. Undervisningen er mandage fra kl. 19 – 21 og holdet løber frem til og med marts md. Vi skal i forløbet på skydebanen to gange. Vi benytter os … Læs mere

1 2