Aftrædelse

posted in: Om foreningen | 0

Jeg har dags dato valgt at trække mig fra formands posten i Ganløse og omegns jagtforening, grundet private omstændigheder. Kristian Paulsen er tiltrådt som konstitueret formand til generalforsamlingen i kraft af hans hverv som næstformand. Jeg vil fortsat sidde i … Læs mere

Godt nytår

Kære alle jagtkammerater. Tak for endnu et rigtigt godt år. Jeg vil lige benytte lejligheden til på foreningens vejen at Ønske alle medlemmer og deres familier et rigtigt godt nytår. Der er sneget sig en misforståelse ind, da jeg på … Læs mere

Plads til alle i 2017

posted in: Om foreningen | 0

Fra i år, vil der om tirsdagen være bueskydning på arealerne omkring foreningen, så pas godt på de firbenede kammerater. Vi har valgt at prøve dette, da der har været rigtig mange ønsker om at få lidt mere tilhørsforhold, mellem … Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

posted in: Møder | 0

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 14/11-16 kl. 19.30 – ??, i Jagtforeningens hus på Mosevej i Ganløse. Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest d. 1/11-2016. Hvis det skal behandles på generalforsamlingen. … Læs mere