Hanebjerg 2020

Foreningen har lejet Hanebjerg lørdag d. 02-05-2020. Kom og vær med til den interne Elg pokalskydning. På selve dagen betales kontant kr 120,- i indmeldelse pr person og kr. 30,- pr serie. Se vores hjemmeside www.elgbanen.dk for mere info. Vi glæder os … Læs mere

Skydebanen

I bestræbelserne på forsat at have en skydebane i Ganløse Jagtforenings regi igangsatte den gamle bestyrelse et arbejde med at optimere skydebanen, så vi kan opfylde de stadig stigende miljøkrav til skydebaner, dette arbejde fortsætter den nuværende bestyrelse naturligvis med. … Læs mere

Godt nytår

Kære alle jagtkammerater. Tak for endnu et rigtigt godt år. Jeg vil lige benytte lejligheden til på foreningens vejen at Ønske alle medlemmer og deres familier et rigtigt godt nytår. Der er sneget sig en misforståelse ind, da jeg på … Læs mere

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 13/11-17 kl. 19.30 – ??, i Jagtforeningens hus på Mosevej i Ganløse. Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest d. 5/11-2017 Hvis det skal behandles på generalforsamlingen. … Læs mere

1 2