Skydebanen

I bestræbelserne på forsat at have en skydebane i Ganløse Jagtforenings regi igangsatte den gamle bestyrelse et arbejde med at optimere skydebanen, så vi kan opfylde de stadig stigende miljøkrav til skydebaner, dette arbejde fortsætter den nuværende bestyrelse naturligvis med. … Læs mere

4 kantskydning 2018

Den årlige firkantskydning i Egedal Kommune blev afviklet på Stenløse-Veksø Jagtforenings skydebane på en solrig sommersøndag den 24. juni. Godt 30 skytter fra de 4 foreninger dystede om årets pokal og resultatet blev som følger:   På en 4`plads blev det Ølstykke-Rørbæk … Læs mere

Godt nytår

Kære alle jagtkammerater. Tak for endnu et rigtigt godt år. Jeg vil lige benytte lejligheden til på foreningens vejen at Ønske alle medlemmer og deres familier et rigtigt godt nytår. Der er sneget sig en misforståelse ind, da jeg på … Læs mere

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 13/11-17 kl. 19.30 – ??, i Jagtforeningens hus på Mosevej i Ganløse. Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest d. 5/11-2017 Hvis det skal behandles på generalforsamlingen. … Læs mere

1 2