Trofæaften

Tirsdag d. 30. januar afholdt GOJF den nystiftede årlige trofæaften hvor medlemmer kunne fremvise deres flotte trofæer. I år, som var første gang det blev afholdt kunne man medbringe trofæer fra 2017 og tidligere men fremover vil det kun være … Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

posted in: Møder | 0

1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ganløse og Omegns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Stenløse kommune. Ændres til: Foreningens hjemsted er Egedal kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1 Foreningen er tilsluttet Danmark Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er … Læs mere

Dagsorden for generelforsamling 14. november 2016

posted in: Møder | 0

Valg af dirigent Valg af stemmetællere Formandens beretning Udvalgsberetninger a. Flugtskydningsudvalg b. Hundeudvalg c. Husudvalg d. PR udvalg e. Undervisningsudvalg f. Evt. andre udvalg Regnskab og budget Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en opdatering/tilretning af vedtægterne. Se forslaget i: ”GOJF vedtægter_2016_forslag … Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

posted in: Møder | 0

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 14/11-16 kl. 19.30 – ??, i Jagtforeningens hus på Mosevej i Ganløse. Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest d. 1/11-2016. Hvis det skal behandles på generalforsamlingen. … Læs mere