Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jagtforeningen.   Generalforsamlingen finder sted d. 08-11-2021 kl. 19.30 i lokalerne på Mosevej.   Dagsorden jfr. vedtægterne.   Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. … Læs mere

Vis hensyn til naboerne!

Et godt naboskab er vigtigt for vores forening, så tag hensyn når i kører på Mosevej. Vi får klager over at hastigheds begrænsningen i starten af Mosevej ikke overholdes.I dette tørre vejr støver det helt vildt så hold hastigheden nede. … Læs mere