Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling mandag d. 12-11-2018 kl. 19.30 i Klubhuset på Mosevej i Ganløse. Dagsorden jfr. vedtægterne. Husk at emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1-11-2018. Vel mødt Bestyrelsen

1 2 3