Foredrag om bekæmpelse af mink

Det er lykkedes os at få en aftale i stand med  Skovfoged Sven Norup, som vil komme og fortælle om hvordan vi kan bekæmpe mink på vores jagtarealer.

Foredraget finder sted i jagtforeningens lokaler tirsdag d, 10/3 kl. 19:00