Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling mandag d. 12-11-2018 kl. 19.30 i Klubhuset på Mosevej i Ganløse.
Dagsorden jfr. vedtægterne.
Husk at emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1-11-2018.
Vel mødt
Bestyrelsen