Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er afholdt med mange deltagere og der er blevet valgt en ny bestyrelse.

På generalforsamlingen blev følgende valgt:

Formand:
Christian Wichmand

Bestyrelsemedlemmer:
Karsten Brøndmark
Poul-Henrik Appelqvist

Suppleanter:
Rudolf Schultz
Søren Ginman

Bestyrelsens sammensætning:
Chr. Wichmand.
Kristian Paulsen
Allan Harder
Karsten Brøndmark
P-H Appelqvist