Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling mandag d. 09-11-2020 kl. 19.30 i klubhuset på Mosevej.

Dagsorden jfr. Vedtægterne.

Husk at forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før Generalforsamlingen