Håber vi ses på generalforsamlingen

Da de fleste ved, at jeg ikke mere sidder i bestyrelsen i GOJF, vil jeg gerne benytte lejligheden til at komme med dette indlæg inden vores generalforsamling.

Allerførst vil jeg rette en kæmpe stor tak til de udvalg, udvalgs formænd og ikke mindst bestyrelsesmedlemmerne, der har puklet i flere år for at nå til, hvor vi er i dag. Dette arbejde kommer bare ikke af sig selv, eller uden at hjertet til foreningen ligger det rette sted.
Med en stor del respekt for hinanden og de resourcer vi ligger inde med, får vi opfyldt foreningens visioner.

Jeg vil samtidig gerne ønske alle de nye medlemmer og gæster velkomne i vores forening. Jeg tror vi alle altid vil huske vores første dag i foreningen, hvor vi blev taget godt imod.

Alt dette får mig til at huske jer på, at foreningen ikke kan leve uden jeres input og støtte, og at bestyrelsen er valgt til at varetage medlemmernes interesser.
Ganløse og Omegns Jagtforening ER medlemmernes forening.
Jeg vil derfor opfordre jer til at møde op på generalforsamlingerne og tilkendegive jeres mening og ønsker for foreningen.

Slutteligt vil jeg gerne sige stor tak til alle de dejlige jæger kammerater der har støttet op om mig. I har sørme gjort en forskel, for både mig og foreningen, og jeg står altid til rådighed med en hjælpende hånd.

Med jægerhilsen
Knæk og bræk

Jørgen Vester