Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jagtforeningen.

 

Generalforsamlingen finder sted d. 08-11-2021 kl. 19.30 i lokalerne på Mosevej.

 

Dagsorden jfr. vedtægterne.

 

Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 01-11-2021 kl. 12.00

 

Vel mødt bestyrelsen