Jagttegn vinteren 2020

Kunne du tænke dig at få jagttegn, så er her et tilbud til dig.

Ganløse & Omegns Jagtforening afholder kursus for jagttegnsaspiranter.

Jagttegnskursuset er obligatorisk for at kunne komme til jagttegnsprøve.
Kurset afholdes i Jagtforeningens hus på Mosevej i Ganløse.

Prisen er 2000 kroner, som dækker undervisning og skydetræning

Du skal selv sørge for at anskaffe lærebogen og lovsamlingen, som du kan købe på :

http://www.jaegerforbundet.dk

Vi starter mandag d. 23-11-2020

Kurset varer fra kl. 19.00 til 21.00. Venligst ankom senest et kvarter før start, så vi kan starte til tiden.

Deltagelse kræver at du møder op velforberedt samt meget selvstudie.

Læs i øvrigt yderligere på Naturstyrelsens hjemmeside:

www. Naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagttegn/

Undervisningsbøgerne kan købes på følgende link:

Jagttegnsbog: https://netbutikken.seges.dk/index.php/jagt/jagttegn.html

Rabatlink udleveres når tilmeldingen er registreret.

Tilmeldingen åbner d. 01-10-2020 på hjemmesiden, www.gojf.dk

Tilmelding Lukket

Med angivelse af navn
Kursus afgift indbetales til:
Ganløse og Omegns Jagtforening
Registreringsnummer 2132
Kontonummer 6897469756

Du er først tilmeldt når betalingen er registreret.