Kære medlemmer lidt nyt fra Formanden

Så er det snart tid at starte skydebanen op, dertil har vi afsat lørdag d. 30/3 som arbejdsdag. Vi mødes
i huset kl. 08.30, hvor der vil være kaffe og frisk brød. Jeg vil her opfordre så mange som muligt til at
komme og være med, det er ikke alene hyggeligt, men giver også et vist sammenhold at være med.
Nogle forventer vel også, at jeg omtaler bevæggrunden for udfaldet af sidste års generalforsamling. En
af hovedårsagerne var, at foreningen var ved at forandre sig radikalt til en skydeklub og ikke en
jagtforening.
Det, at jeg skulle have lavet et kup, har ikke noget på sig. Jeg meddelte bestyrelsen ca. 6 uger før, at jeg
var blevet opfordret af den faste kerne i foreningen til at stille op til posten som formand. Jeg meddelte
det igen, inden generalforsamlingen startede, så spring alt det over med kup. Der er selvfølgelig også
en del andre væsentlige årsager til udfaldet, og det er, at man totalt havde overset foreningens
formålsparagraf
”JAGT ”. Vi var en del, som hele tiden havde efterlyst vores rævejagter, og svaret var hver gang, at det
var der ingen, der gad eller ville. Da så P-H tog sagen i egen hånd og indkaldte til rævejagt, måtte vi
sætte et max på, som var booket ud i løbet af få dage. Andre årsager var, at vores hunde ikke måtte
være der og for mange love og regler, blandt andet blev der set skævt til de gamle medlemmer, som kun
kom for at hygge sig. Det kan da godt være, vi er gamle, men vi har alle sammen været med gennem
hele processen, fra vi var 57 medlemmer og nogen længere endnu.
Men lad alt det ligge og lad os se fremad; til jer som ikke vil det, ja I må så gå og være kællingesure,
men lad være med at komme ned i foreningen og brokke jer, så bliv hellere væk. Vi vil godt høre på
kritik, men ikke brok, vi har mange andre vigtigere ting at tage vare på, blandt andet har foreningen 75
års jubilæum, hvilket vi har tænkt os at fejre d. 19/10 2019 i Slagslunde Forsamlingshus, musikken og
huset er bestilt. Her er noget som I kan gøre, vi mangler nemlig et festudvalg, så kom frit frem, det ville
være dejligt med nogen som gad varetage jubilæet.
Vi har også en familiedag, som vi skal have op at stå, så der er noget at se til for alle.
Der er lidt forandringer vedr. skydebanen og instruktørerne, blandt andet vil der være flere
skydedage, hvor der ikke er instruktion og alle skal vise jagttegn første gang de møder på skydebanen,
og altså ikke bare gå ned og skyde, Dette er et must, da vi ikke mere skal have et synligt jagttegn
hængende på vesten.
Jeg glemte at skrive, at på arbejdsdagen vil der være varm mad til alle omkring kl. 13.00
Knæk og bræk.
Christian Wichmand